ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
RM72.00
.net
RM80.00
.org
RM80.00
New
.biz
RM95.00
New
.online
RM200.00
New
.us
RM62.00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
RM72.00
1 سال
RM72.00
1 سال
RM97.50
1 سال
.net
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.biz New
RM95.00
1 سال
RM95.00
1 سال
RM95.00
1 سال
.org
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
RM80.00
1 سال
.info
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
.us New
RM62.00
1 سال
RM62.00
1 سال
RM62.00
1 سال
.name
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.online New
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
RM200.00
1 سال
.my
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
RM120.00
1 سال
.com.my
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
RM100.00
1 سال
.live
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال
RM130.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains